Balucki Obserw Kult

Bałucki Obserwator Kultury

to program edukacyjny, jakiego jeszcze nie realizowano w Łodzi. Ukierunkowany na wzmacnianie wśród uczniów aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz kreowania „mody na kulturę” w młodzieżowym środowisku. Realizowany będzie siłami instruktorów BOK, nauczycieli aktywnie uczestniczących w kulturze oraz uczniów – szkolnych liderów aktywności kulturalnej.

Realizacja programu uzgodniona została ze szkołami pilotażowymi we wrześniu.

Program edukacji kulturowej BOK zakłada realizację następujących celów ogólnych w środowisku uczniowskim szkół w jakich będzie realizowany:

 • dostarczenie okazji do manifestowania swojego uczestnictwa w kulturze, swoich potrzeb kulturalnych oraz świadomości obecności kultury w życiu codziennym młodych łodzian;
 • podniesienie pozycji kultury i uczestnictwa w kulturze w systemie wartości społeczności uczniowskiej poprzez kreowanie mody na kontakt z kulturą;
 • podniesienie poziomu wiedzy o ofercie instytucji kultury dostępnych dla młodych łodzian i zwiększenie zainteresowania tą ofertą oraz potrzeby manifestowania swojego udziału w kulturze;
 • podniesienie poziomu wiedzy o kulturze masowej, dostępie do niej i jej wartości;
 • podniesienie poziomu umiejętności wypowiadania się o kulturze oraz wartościowania swoich doświadczeń w tym zakresie.

Program realizowany będzie w formie działań o charakterze animacyjnym realizowanych w szkołach oraz w Bałuckim Ośrodku Kultury służących budowaniu środowiska sprzyjającego uczestnictwu w kulturze oraz działań pośrednich realizowanych w internecie służących upowszechnianiu doświadczeń uczniów w uczestnictwie w kulturze oraz wiedzy o ofercie kulturalnej skierowanej do młodzieży szkolnej.

Przykłady planowanych w ramach programu działań animacyjnych realizowanych we współpracy ze szkołą:

 • kreowanie w przestrzeni szkoły miejsc kontaktu z kulturą (np. kącików czytelniczych) – w budynku szkoły i w terenie do szkoły należącym;
 • „Tydzień projektów o kulturze” – działanie realizowane metodą projektów na terenie szkoły przez instruktorów BOK, nauczycieli i uczniów;
 • „Bazar kultury” – promocja uczniów tworzących i uczestniczących w kulturze – wydarzenie realizowane w ramach Festiwalu Kreatywności Szkolnej (nazwa robocza);
 • Warsztaty z zakresu edukacji kulturalnej na terenie szkoły realizowane stosownie do potrzeb i zainteresowań uczniów;
 • Turniej wiedzy o łódzkiej kulturze.

Przykłady planowanych w ramach programu działań pośrednich realizowanych za pośrednictwem portalu www.KulturaNaBalutach.pl:

 • prowadzenie przez szkolnych liderów aktywności kulturalnej podstrony szkoły na portalu www.KulturaNaBalutach.pl prezentującej aktywność kulturalną szkoły, uczniów oraz przebieg całości programu;
 • konkurs dla uczniów i nauczycieli na rekomendacje imprez i wydarzeń kulturalnych;
 • konkurs dla uczniów i nauczycieli na recenzje z wydarzeń kulturalnych.

Do współpracy na drugim etapie realizacji programu (w drugim semestrze) zaprosimy media.


telefon 100

zadzwoń do nas - 42 651 50 30

 e mail 100

oceń nas

mapa 100

przyjdź do nas

Łódź, ul. Limanowskiego 166

loading...
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
osób, których dane przetwarzane będą przez MSK w Łodzi

uslugi rozne
mecenasi

uczestnicy odbiorcy

partnerzy rodo250

Regulamin uczestnictwa i odpłatności za udział w formach stałych w Miejskiej Strefie Kultury w Łodzi / Bałuty

 

Jeśli, w związku z planowanym udziałem w wydarzeniu, potrzebujesz dostosowania w postaci audiodeskryptora lub tłumacza prosimy o pilny kontakt: 

Miejska Strefa Kultury w Łodzi
Adres: ul. Krzemieniecka 2a
Kod: 94-030 Łódź

Telefon: 42 674 92 30
E-mail: sekretariat@msk.lodz.pl

Witryna internetowa:
http://miejskastrefakultury.pl/

lodz kreuje

logo lodz kreuje pion

Newsletter