REGULAMIN

Bałucki Ośrodek Kultury "Lutnia" oraz Fundacja Kamena ogłaszają Konkurs na krótki żartobliwy wiersz "A w sercu ciągle maj" dla osób które ukończyły 55 rok życia. Do konkursu można zgłosić krótki wiersz, fraszkę, limeryk, satyrę nie przekraczająca swoim rozmiarem pół strony A-4. Prace opatrzone godłem należy składać do 28 kwietnia 2017 roku w Bałuckim Ośrodku Kultury "Lutnia", 91-103 Łódź, ul. Łanowa 14, tel. 42-652-26-27  Wyniki konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 24 maja 2017 o godz.17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łodzi przy ul. Andrzeja Struga 14 podczas IV Łódzkich Senioraliów z udziałem Zespołu Teatralnego "Podtekst".

Koordynator - Anna Miksa.